EU Funds

We would like to inform that Biocam Sp. z o.o. has started a project co-financed by the European funds. The aim of the Biocam project is to design and manufacture an endoscopic capsule for imaging the gastrointestinal tract with software for automatic detection and marking of potential lesions with real-time monitoring and alerting of medical personnel in case of abnormalities.
Project Value: 1 070 000,00 PLN
European Funds Contribution: 856 000,00 PLN

UE logos

Informujemy, że Biocam Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Celem projektu Biocam jest zaprojektowanie i wyprodukowanie kapsułki endoskopowej do obrazowania układu pokarmowego wraz z oprogramowaniem do automatycznego wykrywania i oznaczania potencjalnych zmian chorobowych z funkcją monitorowania w czasie rzeczywistym i powiadamiania personelu medycznego w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
Wartość projektu: 1 070 000 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 856 000 00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 5/2020.Tytuł projektu: „Platforma do bezkontaktowego i zdalnego diagnozowania chorób układu pokarmowego” Cele projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnej platformy do bezkontaktowej i zdalnej analizy chorób układu pokarmowego (m.in. w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego), dzięki zintegrowaniu platformy do realizacji czynności związanych z telemedycyną z systemem do endoskopii kapsułkowej poprzez: rozwój oprogramowania teleinformatycznego, przystosowanie kapsułki endoskopowej do współpracy z urządzeniami mobilnymi, rozwój komunikacji bluetooth, opracowanie zdalnej procedury diagnostycznej.

Planowane efekty:
Realizacja działań wskazanych w projekcie doprowadzi do stworzenia platformy do bezkontaktowej i zdalnej analizy chorób układu pokarmowego za pomocą kapsułki endoskopowej. Rezultat projektu pozwoli na sprawniejsze, szybsze i bezpieczniejsze badanie pacjentów z problemami układu pokarmowego bez konieczności wychodzenia z domu.

Wartość projektu: 7 015 625,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 022 193,75 PLN